Pieneneekö lihasmassa helposti dieetillä?

03.10.2022

Ei välttämättä. Urheilijat pudottavat painoa eri syistä; parantaakseen elimistön tehosuhdetta, urheillakseen tietyssä painosarjassa tai esteettisistä syistä. Painoa voidaan pudottaa joko rajoittamalla energiansaantia, lisäämällä energiankulutusta tai samanaikaisesti molempia, jolloin syntyy energiavaje. Painonpudotusjaksolla energiavajeen ollessa liian suurta, menetetään usein rasvamassan ohella myös lihasmassaa. Mitä vähemmän rasvamassaa on painonpudotuksen alussa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös lihasmassa vähenee painonpudotuksen aikana.

Lihaskasvun ajatellaan olevan sekä myofibraalista että sarkoplasmista lihaskasvua. Myofibraalisessa lihaskasvussa lihasten proteiinikomponenttien pinta-ala kasvaa, kun taas sarkoplasmisessa lihaskasvussa lihassolun muu tilavuus, kuten nesteen määrä ja energiavarastojen koko kasvavat. Muun muassa kreatiinin tehon arvellaan osaltaan perustuvan tähän ilmiöön. Kreatiini sitoo itseensä vettä, ja tällöin lihassolun paine lisääntyy, kun lihassolu sisältää aikaisempaa enemmän vettä ja täten solu saa ärsykkeen vahvistaa rakenteitaan eli kasvaa kokoa. Tästä on seurasta mm. kreatiinin painoa nostava vaikutus.

Lihasmassa ei ole välttämättä niin katoavaista dieetillä kuin usein ajatellaan, varsinkin kun dieetti toteutetaan järkevästi. Lihasmassan "polttaminen" ja lihaksen koon pieneneminen ei tapahdu ehkä niin helposti. Yksi selittävä tekijä painonpudotusjakson aikaiselle lihasmassan vähenemiselle voi olla, se, että lihaksen koon pieneneminen on ns. sarkoplasmista pienemistä. Tällöin mm. lihassolun nesteen määrä vähenee.

Tiedetään, että lihas sisältää noin 75 % vettä ja kun ollaan energiavajeessa niin elimistön nesteet vähenevät, joten näin voi tapahtua myös lihassolussa. Tämä voi siis osaltaan selittää painonpudotusjaksolla vähentynyttä lihasmassan määrä. Tämän huomaa hyvin fitnessurheilijoilla kun he alkavat kisadieetin jälkeen suurentamaan energiansaantiaan niin paino "pompsahtaa" yhtäkkiä jopa useita kiloja, ja heti ajatellaan että "nyt on kerääntynyt rasvaa". Kyseessä voi olla siis vain lihassolujen täyttyminen vedestä eli sarkoplasmista lihaskasvua.